Wil jij 229 nieuwe Haagse Paleistuinen?

Vandaag bracht Milieudefensie haar rapport met de titel “Van wie is de Stad” naar buiten. En hoewel de resultaten van het onderzoek mij niet verbazen ben ik toch geschokt over het compleet scheve gebruik van de openbare ruimte in onze stad.

Het onderzoek. 

DSO, collectie Haags Gemeente Archief

Milieudefensie heeft onderzocht hoeveel ruimte er in een stad voor de fietser de auto en de wandelaar is gereserveerd. In Den Haag is die verdeling Auto: 52% OV: 26% Fiets: 12% Wandelaar: 8% en overige: 3%. Een behoorlijke scheve verhouding dus. De ruimte die de auto inneemt is te verdelen in 2 categorieën: parkeerplekken en rijbanen.   Vooral de parkeerplekken drukken met gemiddeld 20m² een enorme stempel op het ruimte gebruik in de Haagse wijken wat zeker in de jaren 20 en 30 wijken die niet gebouwd zijn op zo’n enorm autobezit tot grote problemen leidt.

Ruim baan voor de auto 

Plein 1972, Stokvis, collectie Haags Gemeentearchief

Tientallen jaren hebben gemeentes het autobezit altijd gestimuleerd en gefaciliteerd. Door het autogebruik konden werknemers makkelijker op hun werk komen, konden reizen gemaakt worden en groeide de economie. Daarom werden overal snelwegen aangelegd en verbreed en nog eens verbreed, werden stoepen en groenstroken in de wijken geofferd om parkeerplekken te bouwen en oude binnensteden werden deels afgebroken en de grachten gedempt om de auto een plek te geven. Speelplekken voor kinderen verdween hierdoor, door het verkeer werd het gevaarlijk om op straat te spelen en het ontbreken van groen bracht een verstikkend klimaat te weeg. Over de dramatische gevolgen voor de luchtkwaliteit maar te zwijgen. Tijd voor een verandering!

Parijsakkoord

Milieudefensie stelt dat op basis van het klimaatakkoord van Parijs het aantal autokilometers met maar liefst 25% terug moet worden gebracht om de CO2 uitstoot onder het afgesproken niveau te houden. Dat betekent dat de automobilist van vandaag nieuwe manieren van vervoer moet gaan ontdekken. En daar ligt de uitdaging voor de gemeentebesturen: Zorg dat de fietser de ruimte krijgt om comfortabel en snel te fietsen en dat er veilige stallingen zijn bij de stations en in woonwijken. Bedrijven kunnen werknemers die met de fiets komen belonen, zij besparen immers geld op ziekteverzuim want een werknemer die regelmatig beweegt is minder ziek. Overheden moeten ook meer investeren in fijnmazig en snel OV tussen de steden in de Randstadmetropool.

Verder dan het onderzoek.

Maar daarmee is het ruimteprobleem nog niet opgelost. Nu al staan auto’s het grootste deel van de week stil omdat ze alleen in het weekend worden gebruikt. Ze nemen dan wel plek in beslag die ook anders zou kunnen worden ingevuld. De gemeente moet daarin streng zijn. De gemeente moet deelautoconcepten alle ruimte geven zodat je makkelijk, betaalbaar en snel en auto tot je beschikking kan hebben als je die nodig hebt, een tweede parkeervergunning is in drukke wijken niet verkrijgbaar (zo’n auto kan eventueel aan de rand van de stad worden gestald) en vrijgekomen parkeerruimte moet samen met de wijkbewoners een nieuwe invulling krijgen.

Voor Den Haag is uitgerekend dat een krimp van 25% van het autoverkeer (stalling en verplaatsingen) een ruimtewinst van 229 ha oplevert. Dat is verspreid over de stad 229 Paleistuinen of 10 Malievelden aan groene ruimte erbij waar iedereen van profiteert.

www.lusthofxl.nl

Milieudefensie sluit het onderzoek af met een petitie om de verandering van ruimtegebruik in onze steden te verbeteren. Mijn advies: teken mee en lees bij de komende gemeenteraadsverkiezingen goed de plannen van de politieke partijen hoe zij willen omgaan met onze publieke ruimte.

 

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.