Den Haag in Beeld

Den Haag is prachtig en daarom hier een mix van beelden, verhalen en politiek

Leyweg. 14.14. Veilig fietsen

Een lust voor het oog, zo’n prachtig, rood, strak geasfalteerd fietspad hier op de Leyweg.

Den Haag is de afgelopen jaren flink aan de slag gegaan om de fietser voorrang te geven. Zo worden meer mensen gestimuleerd om de fiets in plaats van de auto te pakken. Goed voor de luchtkwaliteit en goed voor de gezondheid. De komende jaren verwachten we zelfs dat het aantal fietsritjes met 20 tot 30% zal gaan toenemen.

Om die nieuwe fietsstroom in goede banen te leiden zullen we onze stadsinfrastructuur moeten wijzigen. Daarom komen er bijvoorbeeld veel meer fietsenstallingen bij. Dit om chaos van geparkeerde fietsen te voorkomen. En er komen dus steeds meer vrijliggende fietspaden bij. Als fietser hoef je dan niet bang te zijn van je sokken te worden gereden door een passerende auto.

Op deze foto is ook goed te zien dat de geparkeerde auto’s ook geen gevaar meer vormen, die staan aan de kant van de weg en een openslaande deur levert dus geen gevaar meer op voor de fietser.

De komende jaren is er er nog een hoop werk te verrichten. En ik ga daar hard mee aan de slag in de Gemeenteraad.

Heb je tips om het fietsklimaat te verbeteren? Laat het me dan vooral weten.

Kijkduin. 15.45. Strandgasten

Bijzonder beeld, deze vos. Als een fotomodel zit hij (of zij) daar in het zonnetje naast het pad door de duinen ten zuiden van Kijkduin. Ogenschijnlijk mak maar natuurlijk nog steeds een wild dier.

De verhalen van vossen die door de City van Londen lopen of vanuit de bossen rondom Berlijn de Kurfurstendam oprennen doen al langer de rondte. En zet daarnaast de wolven die langzaam weer oprukken richting West-Europa en voor je het weet staat de wisent weer op het Malieveld.

Dat laatste is natuurlijk gekheid maar dat de natuur in en rond Den Haag veranderd, dat staat wel vast. Hoewel we groeien als stad en dus ook meer druk leggen op de groen gebieden rondom de stad zoals de duinbossen blijkt dat we daar toch ook prima samen kunnen leven met deze prachtige dieren. In de nabije toekomst wordt de hele Zuid-Hollandse kuststrook een Nationaal Park daarmee komt dan hopelijk nog veel meer ruimte voor de natuur rond onze mooie stad.

Loosduinen – Het oude dorp – 11.53

Loosduinen, ooit een zelfstandig dorp voordat het een groot stadsdeel van Den Haag werd, is de bakermat van de diezelfde stad. Voordat het Binnenhof door de graven van Holland werd gebouwd stond in Loosduinen een groot klooster waar de graven van Holland veel land en geld aan schonken. Loosduinen werd zelfs een bedevaartsoord door Het Wonder van Margaretha.

Het klooster is in de 80 jarige oorlog door de geuzen vernietigd maar de abdijkerk hield stand. Samen met de molen vormt dit nu de kern van het oude dorp.

In Loosduinen ontstaan de laatste jaren steeds meer initiatieven om er weer een bruisend stadsdeel van te maken. Met de restauratie van het landhuis Ockenburgh en het gebruik van het Chalet door de Loosduinse scouting ontstond al reuring en dat breidt als een olievlek uit. Steeds meer culturele activiteiten zullen het publiek naar het dorp en de landgoederen gaan trekken en de nieuwbouw van Kijkduin en Vroondaal zorgen ervoor dat het oude dorp weer een centrale plek krijgt in plaats van de laatste halte van de tramlijnen 2 en 3.

Er gaat veel veranderen de komende jaren en ik zal zeker meehelpen dit mogelijk te maken.

big setback…

Helaas… op onverklaarbare wijze zijn al mijn blogs vanaf maart 2016 verdwenen…

Even stevig balen en weer doorgaan…

 

Het menselijk gezicht van een referendum

Over anderhalve week is het zover, we mogen naar de stembus voor het referendum over het Associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. De campagnes komen helaas aarzelend opgang en mede daardoor “leeft” het referendum nog niet onder de kiezers.

En dat is misschien ook wel logisch. Het verdrag is een nogal droog document wat voornamelijk ziet op het wegnemen van handelsbelemmeringen. Maar er is meer en dat werd me donderdag nog eens duidelijk toen ik samen met mede-raadslid Kim Waanders een delegatie van LGBT activisten ontvingen op het stadhuis in Den Haag.

IMG_0018

Deze mannen en vrouwen hebben in hun thuisland de afgelopen jaren een moeizame en moedige strijd hebben gestreden om de positie van LGBT’ers te verbeteren. In het gesprek maakten zij duidelijk dat het referendum in Nederland de gemoederen in Kiev flink bezig houden en de voorpagina’s van de kranten domineren. Zij hebben grote angst dat een Nee uit Nederland de Westerse wind die de afgelopen jaren voorzichtig begon te waaien zal omslaan naar een conservatieve kille oostenwind met alle gevolgen voor LGBT rechten tot gevolg.

https://vimeo.com/159214411

En dat is geen loos dreigement. Afgelopen jaar werd in juni door de LGBT organisaties de March of Equality georganiseerd. Conservatieve, nationalistische groepen hadden al gedreigd met geweld tegen de deelnemers en de burgemeester, de voormalig bokskampioen Vitali Klitschko, had vervolgens de organisatie gevraagd of ze de mars niet wilden aflasten. Gelukkig greep de President in en garandeerde de veiligheid van de deelnemers. Niettemin werd het een veldslag…

De trieste conclusie is dat er nog een lange weg te gaan is. En op die weg hebben de mensen in de Oekraïne de steun nodig van ons. En dat kan al heel simpel met een VOOR stem tijdens het referendum op 6 april.

Meer weten over het referendum? Kijk dan eens op deze websites:

Rijksoverheid website
NRC website
D66 website

 

 

Bruisend Den Haag van het Nachtslot af!

Ik had een pittig debat donderdagavond in de Haagse Gemeenteraad over de nieuwe Haagse Horeca nota en dat kwam door de motie die D66 samen met HSP, Groep de Mos, PvdA, PVV en de PvdD indienden om horeca ondernemers in het centrum wat meer vrijheid te geven inzake de sluitingstijden. Goed voor het Haagse uitgaansleven, een grote wens van de groeiende groep studenten, toeristen, horeca ondernemers en Hagenaars.

We hebben van veel Haagse kroegbazen gehoord dat een half uurtje of een uurtje langer open echt een verschil kan maken als het gaat om gastvrijheid en gezelligheid. Niet meer een volle kroeg de straat opvegen omdat de controleurs van de gemeente op de stoep staan en met een boete dreigen maar meer tijd om iedereen rustig naar huis te laten gaan. Dit kan flink schelen in overlast. Want natuurlijk maakte het beperken van overlast voor bewoners van het centrum een belangrijk deel uit van onze motie. Net als het continue overleg wat wij voorstellen als er in een bepaald gebied van het centrum een pilot wordt uitgevoerd om te testen of ruimere openingstijden niet lijdt tot onacceptabele overlast voor de bewoners die recht hebben op goede nachtrust.

Flinke tegenstand om deze pilot te starten in Den Haag kregen we zoals verwacht van de ChristenUnie/SGP en het CDA maar gek genoeg ook van de VVD. Waar we in Amsterdam, Leeuwarden, Tilburg, Zwolle etc etc wel samen met hen optrekken om de sluitingstijden te verruimen moeten we het in Den Haag zonder hun doen.

Maar gelukkig haalde de motie het met een ruime meerderheid van 31 van de 43 stemmen en gaat het College nu onderzoeken waar de proef het beste aansluit op de wensen van de ondernemers en bezoekers en waar een verruiming ook op instemming van de bewoners kan rekenen.

(vóór: D66, HSP, PvdA, GdM/Ouderenpartij, PVV, ID, PvdD, GroenLinks)

(Tegen: VVD, CDA, ChristenUnie/SGP, SP, PvdE, Groep van der Helm)

Ook de nota zelf werd aangenomen met brede steun vanuit de Raad. Den Haag wordt bruisender, en binnenkort ook tot in de late uurtjes!)

lees ook: D66 in de Raad

D66 kiest voor schone lucht

De lucht in Nederland moet schoner, daarom toont D66 in de steden lef bij het aanpakken van problemen. Maar lucht houdt zich niet aan grenzen. Ook het kabinet heeft de dure zorgplicht tegenover alle Nederlanders om zich van Binnenhof tot Brussel voor schonere lucht in te spannen.

Wij roepen minister Schultz (VVD) en staatssecretaris Dijksma (PvdA) daarom op om de handschoen steviger op te pakken. Zwicht niet voor de autolobby in Brussel, werk samen met lokale overheden, bedrijven en belangenorganisaties om het wagenpark in Nederland sneller schoon te krijgen en ondersteun steden ècht bij hun inspanningen om de lucht gezonder te maken.

Luchtvervuiling in steden komt nog steeds voor een belangrijk deel door het verkeer. We weten bovendien steeds meer over hoe schadelijk die vervuilde lucht is: waar we vroeger dachten aan astma en longaandoeningen blijken ook hart- en vaatziekten en zelfs hersenaandoeningen gevolg te kunnen zijn van te smerige lucht, zo zei World Health Organization directeur Maria Neira onlangs. Dit is de reden dat de WHO een sterke aanscherping van de EU-normen bepleit.

De EU slaagt er maar niet in de uitstoot van voertuigen – en controle daarop, zo blijkt wel uit de sjoemelcultuur bij autofabrikanten – dusdanig terug te dringen zodat gezonde lucht makkelijk haalbaar is. Dit werd afgelopen week eens te meer pijnlijk duidelijk toen het Europese Parlement zwichtte voor de sterke autolobby en autofabrikanten daarmee vijf jaar uitstel gaf om aan de nieuwste uitstootnormen te voldoen. Een paradoxale gotspe, want terwijl steden vandaag moeten voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit en boetes riskeren, worden autofabrikanten als één van de grootste vervuilers van diezelfde lucht juist beloond voor hun jarenlange slechte gedrag.

De afgelopen tijd is er in Nederland vooral veel aandacht geweest voor de milieuzones voor schone lucht die steden instellen om de vervuilendste auto’s te weren. Stadsbesturen worden erom bejubeld maar ook verguisd. Niet in de laatste plaats vanuit de Tweede Kamer, waar in december 2015 nog een motie werd aangenomen met als strekking de gemeentes de mogelijkheid af te pakken om zones voor schone lucht in te stellen.
De rellen rondom het gesjoemel met uitstootmetingen van auto’s hebben hopelijk een positief effect – never waste a good crisis! Minister Schultz  en Staatssecretaris Dijksma mogen bij de onderhandelingen in Brussel niet toegeven aan de tegenwerkende lobby van auto-producerende landen als Frankrijk en Duitsland, ten koste van de gezondheid van de Nederlander. Als de auto-industrie, Brussel en het Rijk doortastend te werk gaan, verdwijnt uiteindelijk ook de noodzaak voor milieuzones.

Het kabinet draalt echter met het ondersteunen van de steden bij hun pogingen hun inwoners in gezonde lucht te laten wonen. Sterker nog: al jaren weigert Minister Schultz – ook al is er een motie van D66 en CDA daartoe aangenomen- duidelijke  verkeersborden langs de Rijkswegen te plaatsen zodat automobilisten weten dat ze een milieuzone binnenrijden. En terwijl we in de steden hard werken aan zo schoon mogelijk openbaar vervoer, P+R-faciliteiten, doorstroming van verkeer en stimulering van de fiets en elektrisch vervoer, moet het Rijk na gaan denken over hoe zij bijvoorbeeld ondernemers en toeleveranciers die de stad in willen kan helpen dat zo schoon mogelijk te doen. Hetzelfde is aan de hand met scooters en brommers. Stop met het verkopen van verouderde modellen die met hun vervuilende techniek hun uitlaatgassen midden tussen fietsers en wandelwagens spuiten. Nog een andere: wat we aan Nederlanders vragen moet ook gelden voor bezoekers uit andere landen. Dus boetes voor het overtreden van milieuzones moeten internationaal inbaar zijn, zodat iedereen weet: niet met je vieze auto naar die stad. Een mooie klus voor Minister van Veiligheid en Justitie Van der Steur.

Gelukkig delen ‘veelrijders’ zoals openbaar vervoersorganisaties, de logistieke sector en de taxibranche tegenwoordig wél het besef dat het beter kan en moet. De milieuzones in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam worden ingevoerd met instemming en medewerking van veel van deze weggebruikers. Zij zien dat in de groeiende steden schoner vervoer noodzaak is. Inmiddels wordt er samengewerkt om het vervoer in steden binnen tien jaar zoveel mogelijk uitstootvrij te laten zijn.

Waar steden verantwoordelijkheid nemen, zwalken Binnenhof en Brussel onder druk van lobbyisten en politieke spelletjes. D66 werkt in de steden dagelijks aan maatregelen voor schone lucht, met brede steun van bewoners en bedrijven. Wij verwachten van het kabinet een eenduidig beleid gericht op het verbeteren van de luchtkwaliteit en de volksgezondheid. Kom met een nieuw schone lucht-akkoord en maak tempo met praktische zaken als duidelijke verkeersborden op rijkswegen, schone auto’s en scooters en gelijke behandeling bij buitenlandse kentekens.

Op 11 februari debatteert de Kamer met Dijksma over de aanpak van luchtkwaliteit. Wij verwachten steun van het kabinet voor ons lokale beleid, in de plaats van dat ze ons in de weg zit. Wij sporen het kabinet graag verder aan zodat we een schone en gezonde toekomst tegemoet zien.

Samuel Schampers, Fractievoorzitter D66 Rotterdam
Jan Paternotte, Fractievoorzitter D66 Amsterdam
Robert van Asten, Fractievoorzitter D66 Den Haag
Klaas Verschuure, Fractievoorzitter D66 Utrecht
Stientje van Veldhoven, Tweede Kamerlid D66
Gerben Jan Gerbrandy, Europarlementariër namens D66

Website D66 – Schone lucht

Erfpacht op de schop

Op 16 januari presenteerde D66 samen met de VVD een initiatiefvoorstel om het erfpachtsysteem op termijn af te schaffen. Dit systeem is niet meer van deze tijd en beperkt de vrijheid van woningbezitters.

Erfpacht
Bij een koopwoning het huis wel bezitten, maar de grond waarop deze staat enkel in bruikleen hebben. Dat is het principe van erfpacht. Je huurt als het ware de grond van de gemeente. D66 en de VVD willen dat woningbezitters de keuze moeten hebben om deze grond ook te kunnen kopen. Dit kan op dit moment alleen in de helft van de stad.

De partijen willen allereerst dat het op kort termijn mogelijk wordt in de hele stad eigenaar van de grond te worden. Daarnaast vinden zij dat Hagenaars die de erfpacht eeuwig durend hebben afgekocht, niet ook nog eens een bedrag zouden moeten betalen voor het bloot eigendom. VVD-fractievoorzitter Martin Wörsdörfer: “In principe geeft eeuwigdurende erfpacht net zoveel rechten als wanneer je ook nog eens de bloot eigendom koopt. Daarom zou de gemeente voor die bloot eigendom niet nog eens extra moeten rekenen.”

Eigen grond
De twee partijen zien uiteindelijk graag dat het erfpachtsysteem in zijn totaliteit wordt afgeschaft. D66-fractievoorzitter Robert van Asten: “Mensen die een huis hebben gekocht op erfpachtgrond, betalen soms al decennialang de jaarlijkse canon. Voor sommige Hagenaars betekent dit dat zij soms al meer voor de grond hebben betaald, dan dat het ooit waard was. Het is dus hoog tijd dit systeem tegen het licht te houden.

De partijen vinden erfpacht bovendien volstrekt niet meer van deze tijd. Van Asten: “Alle argumenten voor het vasthouden aan een erfpachtsysteem zijn achterhaald. Om die reden dienen wij nu het initiatiefvoorstel in. En dat werd ook hoog tijd. Het huidige systeem dateert inmiddels uit 1911!” De partijen hechten aan de eigen keuzes van bewoners en ondernemers. “Als eigenaren van een huis, winkel of bedrijf zelf de keuze willen maken om de grond eronder te kopen, moeten wij dat mogelijk maken voor hen,” vult Wörsdörfer aan.

Historie
Al jaren werkt D66 aan het afschaffen van erfpacht in de stad. Een paar voorbeelden zijn het initiatiefvoorstel van toenmalig D66-raadslid Robert Lente om erfpacht geheel af te schaffen, maar dat voorstel haalde helaas geen meerderheid in de Haagse Gemeenteraad. In 2010 maakten we ons er in het collegeakkoord hard voor dat het bedrag dat mensen voor bloot eigendom tot nul zou worden gereduceerd. Het lukte toen om het bedrag gehalveerd te krijgen. Met het nieuwe voorstel zetten we de laatste stap naar de volledige afschaffing.

Den Haag, schud je veren op!


Den Haag moet dagjesmensen meer verleiden

Opinie artikel in verkorte versie verschenen in Den Haag Centraal op 14 januari 2016

Het doet toch wel een beetje pijn. Rotterdam heeft Den Haag gepasseerd in het aantal binnenlandse en buitenlandse bezoekers. Uit de nieuwe cijfers van de Toerismemonitor blijkt dat Rotterdam nu na Amsterdam de meeste bezoekers trekt. Ook Den Haag groeit nog, maar vooral de binnenlandse groei is in de andere grote steden groter.

Het feit dat dagjesmensen meer voor andere steden kiezen dan Den Haag baart ons zorgen. Als trotse Hagenaars zien wij natuurlijk volop aanleiding om de Hofstad te komen bezoeken. Het Mauritshuis, de Haagse Markt, de zee, het gezellige centrum, de statige lanen en paleizen en de vele evenementen zijn stuk voor stuk visitekaartjes voor onze stad.

Maar over die ietwat gekrenkte trots komen we nog wel heen. Wij zien in de cijfers een groter risico opdoemen. Toerisme is voor Den Haag al jaren een belangrijke bron van werkgelegenheid. Meer dan 10% van de Hagenaars heeft een baan dankzij de bezoekers uit binnen- en buitenland die dagelijks onze stad bezoeken. En het mooie aan deze banen, is dat ze nu en in de toekomst hun waarde behouden. Want veel banen kunnen digitaal, maar iedereen wil hartelijk welkom geheten worden in het hotel door een echte receptionist, en wie zou er bij een robotbarman aan de bar gaan zitten? Een stadswandeling met iemand die al je vragen kan beantwoorden, blijft altijd leuker dan een audiotour.

Maar welke stappen moeten we dan gaan zetten? De binnenstad verdient extra aandacht nu we zien dat steeds meer winkels het hoofd niet meer boven water kunnen houden; de verbouwing van het Binnenhof zal geen positief effect hebben en de concurrentie van andere steden neemt niet af. Hoog tijd om lessen te trekken uit het succes van Rotterdam en de focus op toerisme op te schroeven. Niet omdat ‘wie krijgt de meeste toeristen’ een wedstrijdje is, maar omdat het toerisme banen oplevert voor iedereen in de stad.

De feiten

In de Toerismemonitor kwamen een aantal opmerkelijke zaken naar voren. We lezen dat een rondleiding over het Binnenhof de afgelopen jaren één van de sterkst groeiende toeristische attracties was. Jaarlijks leren 158.000 duizend mensen over de parlementaire geschiedenis en zien dit mooie gedeelte van het centrum. Veel schoolklassen natuurlijk, maar ook veel toeristen en dagjesmensen die speciaal hiervoor naar Den Haag komen. Blijven die nog komen als het Binnenhof straks vijf jaar op slot gaat? De twee jaar durende verbouwing van het Mauritshuis betekende dat ruim 250.000 mensen per jaar zich niet aan de Hofvijver melden voor een bezoek.

Ondanks dat Den Haag de afgelopen twee jaar bekroond werd als “Beste Binnenstad” geven steeds minder mensen aan dat ze naar Den Haag komen om te gaan “funshoppen”. Met het verdwijnen van sommige winkels wordt het nog een stukje rustiger in de stad en dat zal niet zorgen voor extra bezoekers. Wat zal dat doen voor het winkelaanbod en wat zal dat betekenen voor al die Hagenaars die in de winkels werken. De medewerkers van V&D zijn hun jaar in al in onzekerheid begonnen.

Kansen

Het wereldwijde toerisme groeit sterk. Met het stijgen van de economische welvaart in bijvoorbeeld China en India bezoeken meer en meer inwoners uit die landen de rest van de wereld. Je ziet dan ook steden uit de hele wereld over elkaar heen duikelen om mogelijke bezoekers te laten zien dat zij de perfecte stad zijn voor een stedentrip. Amsterdam staat al jarenlang ver boven alle andere steden van Nederland in populariteit voor een bezoek. Rotterdam stond de afgelopen tijd regelmatig op de lijstjes als moderne, onontdekte bestemming. En met de prachtige nieuwe architectuur zoals het nieuwe Centraal Station en de Markthal is het logisch dat mensen dat eens met eigen ogen willen bekijken. Als Den Haag moeten we kijken waar het Rotterdamse succes vandaan komt. En dat is: doen waar je goed in bent. Rotterdam maakt goed gebruik van zijn status als moderne en ruige stad door op die manier te bouwen en evenementen aan zich te verbinden.

In Den Haag zetten we sinds jaren in op ons profiel als internationale Stad van Vrede en Recht. En dat werkt: veel bedrijven vestigen zich hier en door de internationale sfeer voelen mensen uit de hele wereld zich hier thuis. Het Vredespaleis is een echte publiekstrekker: de afgelopen vier jaar steeg het aantal bezoekers aan het bezoekerscentrum van het Vredespaleis van 25.000 tot 113.000 bezoekers.

Wat ons daarnaast als Den Haag uniek maakt, is onze ligging aan zee en onze koninklijke geschiedenis. De nieuwe plannen van het college om Scheveningen een grote opknapbeurt te geven, zijn dan ook hoognodig en bieden vele kansen om Den Haag nog meer als ‘stad aan zee’ op de markt te zetten. Zo zorgen we ervoor dat mensen uit ons land maar ook daarbuiten voor Den Haag kiezen voor een dagje strand of een strandvakantie gecombineerd met een bezoek aan een van onze topmusea. De ideeën om rond het Lange Voorhout een museumkwartier te ontwikkelen juichen wij dan ook van harte toe. Daarnaast kwam D66 afgelopen jaar met een actieplan Koninklijk Toerisme om ons koninklijke karakter nog meer te benadrukken. Het openen de paleizen zou fantastisch helpen, maar in de tussentijd kunnen we in ieder geval de informatievoorziening verbeteren en een ‘Kroontjesroute’ uitzetten door de stad zodat mensen op eigen houtje of met een gids de koninklijke geschiedenis kunnen verkennen.


Kortom, Den Haag heeft ontzettend veel te bieden aan al haar bezoekers. Het wordt nu zaak om alle niet-Hagenaars weer kennis laten maken met onze prachtige stad. D66 heeft daarbij al vaak gepleit voor een stevig filmbeleid waarbij Den Haag als decor voor film, serie of talkshow met haar prachtige gebouwen, vergezichten en mensen de hoofdrol opeist. Zo verleid je mensen weer om naar Den Haag te komen. Maar ook de samenwerking met de steden in de buurt kan nog veel beter. De afstand naar Delft en Rotterdam vanaf Den Haag is voor veel buitenlandse toeristen niet verder dan een metroritje binnen hun eigen stad. ’s Ochtends als eerste naar Mauritshuis, ’s middags naar de Markthal en ’s avonds een mooie rondvaart over de Delftse grachten en eindigen met een drankje en een dansje op de Haagse Grote Markt. Dat is niet alleen leuk voor de bezoekers maar ook voor alle Hagenaars die dankzij het toerisme een baan hebben.

Buildm – Lego als leesmap

Van Lego kan je alles maken. Maar ook een Leesmap?

Een Netflix voor Lego. Zo wordt dit concept in de markt gezet. Voor een vaste abonnementsprijs krijg je zoveel bouwpakketten van de Deense speelgoedfabrikant als je maar wilt.

Als kind kon in niet wachten op een volgende verjaardag of sinterklaasavond want een nieuwe Lego set stond altijd op nummer 1 van mijn verlanglijstje. Op nummer 2 tot en met 10 ook trouwens. En samen met de kleine “tussendoorcadeautjes” had ik in de loop der jaren aardig wat bij elkaar gespaard. Van ridderkasteel tot politiebureau en van piratenschip tot ziekenhuis. Samen met een bak aan steentjes, poppetjes, attributen en wegenplaten genoeg om urenlang zo niet dagenlang aan een echte Legostad te bouwen. En nadat ik het op zolder had opgeborgen toen ik 13 werd heb ik er nu weer alle lol van als ik met mijn neefje meebouw aan zijn Legodromen.

Terug naar het BuildM concept. Zou ik er gelukkiger van zijn geworden als ik elke week een nieuwe Legodoos had gekregen. Ja natuurlijk! Als kind wil je altijd wel nieuwe dingen. Maar waar ik elk Lego verjaardagscadeau moeiteloos inpaste in mijn bestaande Legostad had het BuildM pakket weer terug de doos in gemoeten om doorgegeven te worden aan een ander kind met dit abonnement. Die nooit gevoelde teleurstelling bezwaart alsnog mijn gemoed.

Dit model werkt wellicht goed bij de leesmap maar toch niet bij Lego?

Maar wie weet. Mijn echte Lego dagen liggen inmiddels alweer 24 jaar achter me. Wie weet wordt dit een knallend succes en dat gun ik de jonge Nederlandse ondernemers natuurlijk van harte!

En blijkbaar is het een gat in de markt voor jonge moeder… Mieke, Anne Marie en Carmen zijn op de website in ieder geval al enthousiast….

“Dankzij Buildm krijgt mijn zoontje nu maandelijks een nieuwe Lego set en is er bij ons thuis geen ongebruikt speelgoed te vinden.” – Mieke (33)

“Mijn twee zoontjes zijn grote fans van Buildm, ze kijken steeds weer uit naar de volgende maand!” – Anne Marie (29)

“Nooit meer stress over een cadeautje, ik ben fan van Buildm!” – Carmen (35)

« Oudere berichten

© 2017 Den Haag in Beeld

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑